To the Top
Navodila za uporabnike   Statistična znamenja   Regije   Koledar objav   Koristne povezave

1: Indeks telesne mase po spolu in starosti, Slovenija, leto 2014

Izberi Kategorije

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila

-Vprašalnik Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu 2014 (EHIS)
Opomba:
Vsote deležev pri določenih skupinah se zaradi zaokroževanja lahko razlikujejo (npr. delež lahko presega 100 %).

Spol: Moški , Starost: 35-44 let , Kategorije ITM: Podhranjenost

Ni pojava.

Spol: Moški , Starost: 65-74 let , Kategorije ITM: Podhranjenost

Ni pojava.
Mandatory

Selected 0 of total 3

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Starost - SKUPAJ , 15-24 let , 25-34 let ,

Selected 0 of total 8

Mandatory

Selected 0 of total 4

Mandatory

Selected 0 of total 3

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000