Na vrh
Navodila za uporabnike   Statistična znamenja   Regije   Koledar objav   Koristne povezave

2: Zadnje meritve krvnega tlaka, holesterola v krvi in krvnega sladkorja po spolu, izobrazbi in letu raziskave, Slovenija, 2014 in 2019

Izberi Kategorije

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
-Vprašalnik Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu 2014 (EHIS)
-Vprašalnik Nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu 2019 (EHIS)
Opomba:
Vsote deležev pri določenih skupinah se zaradi zaokroževanja lahko razlikujejo (npr. delež lahko presega 100 %).
Obvezno

Izbrano: 0 Skupaj: 2

Obvezno

Izbrano: 0 Skupaj: 3

Obvezno

Izbrano: 0 Skupaj: 3

Obvezno

Izbrano: 0 Skupaj: 4

Obvezno

Izbrano: 0 Skupaj: 5

Obvezno

Izbrano: 0 Skupaj: 1

Število izbranih celic podatkov je:
(največje dovoljeno število je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 30 stolpcev.

Število izbranih celic podatkov je preveliko. Največje dovoljeno število je 100.000