Na vrh
Navodila za uporabnike   Statistična znamenja   Regije   Koledar objav   Koristne povezave

4: Dolgotrajna oviranost po regijah, Slovenija, leto 2014

Izberi Kategorije

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila

-Vprašalnik Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu 2014 (EHIS)
Opomba:
Vsote deležev pri določenih skupinah se zaradi zaokroževanja lahko razlikujejo (npr. delež lahko presega 100 %).
Obvezno
Iskanje določene vrednosti v polju s seznamom. To so primeri kategorij, ki jih lahko iščete.SLOVENIJA , Pomurska , Podravska ,

Izbrano: 0 Skupaj: 13

Obvezno

Izbrano: 0 Skupaj: 4

Obvezno

Izbrano: 0 Skupaj: 3

Število izbranih celic podatkov je:
(največje dovoljeno število je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 30 stolpcev.

Število izbranih celic podatkov je preveliko. Največje dovoljeno število je 100.000