5: Število obrokov sadja ali zelenjave na dan po spolu in starosti, Slovenija, leto 2014
Za prikaz tabele izberite podatke, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Pri spremenljivkah, ki so označene s Izberite vsaj eno kategorijo, je potrebno izbrati vsaj eno kategorijo.

Spol Izberite vsaj eno kategorijo

Skupaj: 3 Izbrano:

Išči

Starost Izberite vsaj eno kategorijo

Skupaj: 8 Izbrano:

Išči

Pogostost uživanja Izberite vsaj eno kategorijo

Skupaj: 3 Izbrano:

Išči

Kazalnik Izberite vsaj eno kategorijo

Skupaj: 3 Izbrano:

Išči


Število izbranih celic podatkov je:(največje dovoljeno število je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 30 stolpcev.


Število izbranih celic podatkov je preveliko. Največje dovoljeno število je 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Kontakt
Darja Lavtar
+386 (01) 2441 422
darja.lavtar@nijz.si
Nazadnje posodobljeno
14.11.2017
Vir podatkov
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Opombe

Metodološka pojasnila

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila

-Vprašalnik Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu 2014 (EHIS)
Opomba:
Vsote deležev pri določenih skupinah se zaradi zaokroževanja lahko razlikujejo (npr. delež lahko presega 100 %).