To the Top
Navodila za uporabnike   Statistična znamenja   Regije   Koledar objav   Koristne povezave

1: Število prijavljenih primerov NB (MKB-10, trimestna šifra) po starostnih skupinah, Slovenija, letno

Izberi Kategorije

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Selected 0 of total 13

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Diagnoze-SKUPAJ , Kolera (Vibrio cholerae 01), biovar cholera (A00.0) , Tifus (S. typhi) (A01.0) ,

Selected 0 of total 270

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Starost - SKUPAJ , 0 let , 1-4 let ,

Selected 0 of total 11

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000