6: Število bolniških postelj, glede na tip bolnišnične obravnave in statistične regije bolnišnic, Slovenija, letno - ECHI
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

Bolniške postelje Select at least one value

Total 2 Selected

Search

Tip bolnišnične obravnave (BO) Select at least one value

Total 5 Selected

Search

Regija Select at least one value

Total 13 Selected

Search

Leto Select at least one value

Total 18 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000
Contact and information

Information

Contact
Ana Zgaga, NIJZ
+386 (01) 2441453
ana.zgaga@nijz.si
Latest update
12/16/2021
Source
NIJZ
Footnotes

Footnotes

Opomba:
Sprememba uredbe NUTS – s 01.01.2015 uvedene teritorialne spremembe statističnih regij:
- Sprememba imen (notranjsko-kraška v primorsko-notranjsko, spodnjeposavska v posavsko)
- Sprememba mej (občini Radeče in Bistrica ob Sotli preideta iz savinjske v posavsko st.reg., občina Litija preide iz osrednjeslovenske v zasavsko st. reg.)
Vir podatkov:
- Postelje: Poročilo o delu stacionarnega zavoda (stanje na dan 31.12.)
- Prebivalci: preračun na dan 01.01. naslednjega koledarskega leta, Statistični urad Republike Slovenije
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila