To the Top
Navodila za uporabnike   Statistična znamenja   Regije   Koledar objav   Koristne povezave

6: Število bolniških postelj, glede na tip bolnišnične obravnave in statistične regije bolnišnic, Slovenija, letno - ECHI

Izberi Kategorije

Opomba:
Sprememba uredbe NUTS – s 01.01.2015 uvedene teritorialne spremembe statističnih regij:
- Sprememba imen (notranjsko-kraška v primorsko-notranjsko, spodnjeposavska v posavsko)
- Sprememba mej (občini Radeče in Bistrica ob Sotli preideta iz savinjske v posavsko st.reg., občina Litija preide iz osrednjeslovenske v zasavsko st. reg.)
Vir podatkov:
- Postelje: Poročilo o delu stacionarnega zavoda (stanje na dan 31.12.)
- Prebivalci: preračun na dan 01.01. naslednjega koledarskega leta, Statistični urad Republike Slovenije
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
Mandatory

Selected 0 of total 2

Mandatory

Selected 0 of total 5

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.SLOVENIJA , Pomurska , Podravska ,

Selected 0 of total 13

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2003 , 2004 , 2005 ,

Selected 0 of total 19

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000