To the Top
Navodila za uporabnike   Statistična znamenja   Regije   Koledar objav   Koristne povezave

10: Prijavljeni primeri spolno prenosljivih okužb, po spolu in starostnih skupinah, Slovenija, letno

Izberi Kategorije

SPLOŠNA OPOMBA:
Podatki o primerih okužb se večkrat posodabljajo, vse dopolnitve se upoštevajo tudi za pretekla, že objavljena leta. Zaradi tega se lahko izpisi pridobljeni v različnih časovnih obdobjih morda nekoliko razlikujejo, vendar ne za več kot nekaj primerov na letni ravni.
Datum izvoza iz evidence: 17.11.2023.
OSTALE OPOMBE
- * Novo diagnosticirani primeri okužbe s HIV (vključno s primeri aidsa, kjer je bila okužba s HIV prvi odkrita).
- ** Prijavna incidenca močno podcenjuje pogostost okužb v prebivalstvu, kar je predvsem posledica majhnega obsega testiranja in pa tudi nedoslednosti pri prijavljanju.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila

Leto: 2014 , Okužba: Okužba s HIV* , Spol: Spol - SKUPAJ , Starostna skupina: Starostna skupina - SKUPAJ

Zaradi prijave osebe, katere spol ni znan, se vsota ne ujema.

Leto: 2014 , Okužba: Okužba s HIV* , Spol: Spol - SKUPAJ , Starostna skupina: 45-64 let

Zaradi prijave osebe, katere spol ni znan, se vsota ne ujema.
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2001 , 2002 , 2003 ,

Selected 0 of total 22

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Okužba s HIV* , AIDS , Zgodnji sifilis (A51) ,

Selected 0 of total 7

Mandatory

Selected 0 of total 3

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Starostna skupina - SKUPAJ , 0-14 let , 15-19 let ,

Selected 0 of total 10

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000