To the Top
Navodila za uporabnike   Statistična znamenja   Regije   Koledar objav   Koristne povezave

3: Precepljenost proti HPV (v %) za deklice v 6. razredu osnovne šole, po zdravstvenih regijah in šolskih letih, Slovenija, letno

Choose variables

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila

Zdravstvena regija: SLOVENIJA , Šolsko leto: 2013/14

Popravek podatkov

Zdravstvena regija: Novo mesto , Šolsko leto: 2013/14

Popravek podatkov
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.SLOVENIJA , Celje , Nova Gorica ,

Selected 0 of total 10

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2009/10 , 2010/11 , 2011/12 ,

Selected 0 of total 14

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 100,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100,000